Rosensgade 28, 8300 Odder

AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM MED UDVIKLINGSPOTENTIALE

God investeringsejendom med udviklingspotentiale velbeliggende midt på gågaden i Odder.

Ejendommen indeholder p.t. et butikslejemål på 593 m², der er udlejet, en bolig på ca. 160 m², der er helt nyistandsat, ca.10 m² kontor (til købers disposition), 80 m² uudnyttet tagetage, 49 m² kælder (til købers disposition) samt 28 m² udhus. Det samlede etageareal udgør 920 m².

Butikken er udlejet pr. 1. maj 2017 til Normal A/S. Lejemålet omfatter i alt 593 m² fordelt med 340 m² butik og 253 m² lager og personalefaciliteter. I forbindelse med denne udlejning er der lavet facaderenovering, bl.a. med ny beklædning, fjernelse af baldakin og etablering af automatiske butiksdøre. På bagsiden er der udskiftet vinduer i lager i stuen og på 1. sal. Endvidere er butikken renoveret indvendigt.

Boligen på 1. sal, der er en 6 værelses lejlighed, er nyistandsat med nyt badeværelse, nyt køkken, afhøvlede gulvene og nymalet overalt. Endvidere er vinduer i køkken udskiftet.

På 1. salen forefindes et ledigt kontor/værelse på ca. 10 m² i forbindelse med trappeopgangen, der ligeledes er til købers disposition.

Der er separate vandmålere og bimålere tll el til begge lejemål. Boligen opvarmes ved fjernvarme. Erhvervslejemålet opvarmes gennem A-C anlægget samt elradiator i kontor og pauserum.

Hovedbygningen fremstår med ydermure af røde mursten samt eternittag.

Grundarealet udgør 986 m². Bag ejendommen forefindes et asfalteret gårdrum samt en lille have. Der er tilkørsel via Å-parkeringen, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.

Med hensyn til byggemuligheder henvises til afsnittet om planforhold.