Måbjerg Skolevej 32, 7500 Holstebro

ERHVERVSEJENDOM MED UDVIDELSESMULIGHEDER NÆR MOTORVEJEN

Regulær erhvervsejendom beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde i Holstebros nordlige bydel.

Det bebyggede areal udgør 1.194 m². Ejendommen er opført i 1979 med ydervægge i betonelementer/stålplader, eternittag og termoruder.

Bygningerne er opdelt i 3 enheder, hvoraf 2 på hhv. 324 m² og 200 m² er udlejet. Der er således et areal på ca. 670 m² ledigt for køber.

De ledige lokaler udgør:

Administrationsafdeling indrettet med entre, kundetoilet, åbent kontormiljø, 2 kontorer, mødelokale, kantine, personaletoilet og teknikrum.

Isoleret hal uden søjler med god loftshøjde, betongulv og troldtekt lofter. Der er en alu-port, som er 4,2 meter høj og 4 meter bred. I den ene side af hallen er der etableret et indskudt dæk på ca. 100 m² til lager, med adgang vial ståltrappe.

Ejendommen er beliggende på 4.945 m² grund. Der er kort afstand til såvel Ringvejen, hovedvejen 11 samt Holstebromotorvejen.

I henhold til Lokalplan nr. 1004 er ejendommen beliggende i delområde E.3.1 og kan bebygges med yderligere ca. 1.773 m².

Området må kun anvendes til kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne samt anden virksomhed, der efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må etableres én bolig på den enkelte ejendom i tilknytning til ejendommens erhverv.

Grunden er anlagt med grus og græs. Der er gode parkerings- og manøvreforhold